Hola, som els alumnes de 4rt de l’institut de gurb, i hem fet un treball per mirar les diferències entre el passat i l’actualitat. Aquest treball va dirigit a persones que el interesi la història del seu municipi i com pot arribar a ser en un futur.

La comarca d’Osona ha canviat molt al llarg dels anys, sobretot els paisatges industrials. En aquest treball exposarem les diferències entre l’abans i el després de Vic i Gurb, i, mitjançant els resultats, intentarem deduir com serà el paisatge de la comarca d’aquí uns anys. Per començar ens vam fer unes hipòtesis. Vam pensar que en el passat no hi havien ni tans cotxes, ni tantes fàbriques. Que el nucli urbà era molt més petit i que molta gent vivía en masies. I que la majoria de la superficie de la comarca estava coberta per camps i que les poques fàbriques que hi havia eren de maons i quasi no tenien finestres. En quan el futur, les nostres hipòtesis van ser: Que hi hauran pocs camps i moltes fàbriques, quasi tot el paisatge serà urbà i dominat per les energies renovables, i tots els transports seran renovables.

Per comprovar les nostres hipòtesis ens vam dividir en grups, cada grup s’encarregava de buscar diferents coses. Els apartats eren: mapes, fotos, entrevistes, línia del temps i notícies. Els de fotos i mapes van buscar exemplars, en arxius i llibres, del passat i actuals i així fer la comparació i amb això pensar com podria ser en el futur. Els d’entrevistes van entrevistar a gent que ja fa temps que està en el món laboral i que poden fer una comparativa de com era la seva feina quan van començar i com és ara.  Els de línia del temps buscaven notícies i fets importants dels últims dos cents anys per posar-los en una línia del temps. Per acabar els de notícies s’encarregaven de buscar en els diaris antics diferents notícies i les seves imatges.